Igračke za decu

Igračke za decu

Naziv artikla: Kamion MAMUT
Dužina: 85 cm
Širina: 50 cm
Visina: 42 cm
Težina: 4.9 kg

Igračke za decu

Naziv artikla: kolica za lutke RODA
Dužina: 45 cm
Širina: 37 cm
Visina: 49 cm
Težina: 0.65 kg

Igračke za decu

Naziv artikla: Kolica za lutke MINA
Dužina: 52 cm
Širina: 33 cm
Visina: 50 cm
Težina: 1 kg

Igračke za decu

Naziv artikla: Stolica ljuljaska
Dužina: 53 cm
Širina: 35 cm
Visina: 46 cm
Težina: 1.62 kg

Igračke za decu

Naziv artikla: GOLF
Dužina: 65 cm
Širina: 15 cm
Visina: 12 cm
Težina: 0.40 kg

Igračke za decu

Naziv artikla: Ljuljaska SARA
Dužina: 32 cm
Širina: 36 cm
Visina: 54 cm
Težina: 1.1 kg

Igračke za decu

Naziv artikla: Ljuljaska UNA
Dužina: 33 cm
Širina: 34 cm
Visina: 35 cm
Težina: 0.62 kg

Igračke za decu

Naziv artikla: Ljuljaska ANA
Dužina: 18 cm
Širina: 45 cm
Visina: 6 cm
Težina: 0.55 kg

Igračke za decu

Naziv artikla: Ljuljaska LAKI
Dužina: 31.5 cm
Širina: 31.5 cm
Visina: 30 cm
Težina: 1 kg